Analiza clinică a sîngelui

Cod

Tipul investigației

Durata

Preţ (lei)

M0001Analiza generală a sângelui
(30 parametri: hemoglobina (HGB); eritrocite (RBC); leucocite (WBC); limfocite (LY); monocite (MO); granulocite (GR); limfocite (LY)%; monocite (MO)% ; hematocritul (HCT); volumul mediu corpuscular al eritrocitului (MCV); conţinutul mediu de hemoglobină din eritrocite (MCH); Concentraţia eritrocitară medie de hemoglobină (MCHC); repartiţia eritrocitelor (RDW); indicele de culoare; trombocite (PLT); concentraţia medie a trombocitului (PCT); volumul trombocitar mediu (MPV); arealul de răspândire a trombocitelor (anitocitoza trombocitară) (PDW); eozinofile; bazofile; mielocite; metamielocite; neutrofile nesegmentate; neutrofile segmentate; plasmocite; indicele intoxicaţiei; indicele devierii; viteza de sedimentare a hematiilor (VSH); reticulocite; timpul de coagulare a sângelui).

15 - 17 ore

100

Determinarea grupei de sînge

Cod

Tipul investigației

Durata

Preţ (lei)

M0002Grupa sanguină, Rh – factor

10 min.

60

Hemostaza

Cod

Tipul investigației

Durata

Preţ (lei)

M0003Timpul de protrombină (PT)
(4 parametri: timpul de protrombină (PT); timpul de protrombină (QUICK); INR (indicele obținut din valoarea timpului de protrombină ridicat la o putere fracționară); IP (indice protrombină)).

15 - 17 ore

60

M0004Fibrinogen

15 - 17 ore

55

M0005Timpul de tromboplastină parțial activat (ATTP)

15 - 17 ore

55

M0006Timpul de trombină (TT)

15 - 17 ore

55

M0007Antitrombina III

15 - 17 ore

100

M0008Timpul de sângerare (TS)

15 - 17 ore

30

M0009D-dimerii (test cantitativ)

15 - 17 ore

180

Analiza biochimică a sîngelui

Cod

Tipul investigației

Durata

Preţ (lei)

Cod

Tipul investigației

Durata

Preţ (lei)


Analiza biochimică a sângelui

Glucoza și metabolismul glucidelor:
M0010 Glucoza

15 - 17 ore

30

M0011 Testul de toleranță la glucoză (oral)

15 - 17 ore

90

M0012 Hemoglobina glicozilată

15 - 17 ore

200

M0013 Fructozamina

15 - 17 ore

40

M0014Acidul lactic

15 - 17 ore

45

Proteine:
M0015Alfa 1-glycoprotein

15 - 17 ore

120

M0016Proteina totală

15 - 17 ore

25

M0017Albumina

15 - 17 ore

25

M0018Transferrina

15 - 17 ore

75

M0019Ferritina

15 - 17 ore

190

M0020Ceruloplasmina

15 - 17 ore

90

Lipide:
M0021Trigliceride

15 - 17 ore

40

M0022Colesterol total

15 - 17 ore

40

M0023Lipoproteine cu densitate înaltă (HDL)

15 - 17 ore

70

M0024Lipoproteine cu densitate mică (LDL)

15 - 17 ore

70

M0025Fosfolipide

15 - 17 ore

65

Pigmenţi:
M0026Bilirubina totală

15 - 17 ore

30

M0027Bilirubina directă

15 - 17 ore

30

M0028Bilirubina indirectă

15 - 17 ore

30

Metaboliţi:
M0029Ureea

15 - 17 ore

30

M0030Acidul uric

15 - 17 ore

40

M0031Creatinina

15 - 17 ore

30

Fermenți:
M0032Aspartat aminotransferaza (AsAt)

15 - 17 ore

30

M0033Alanin aminotransferaza (AlAt)

15 - 17 ore

30

M0034Proba cu timol

15 - 17 ore

55

M0035Alfa-amilaza

15 - 17 ore

50

M0036Amilaza pancreatică

15 - 17 ore

60

M0037Lipaza

15 - 17 ore

60

M0038Fosfataza acidă

15 - 17 ore

65

M0039Fosfataza alcalină (FA)

15 - 17 ore

35

M0040Fosfataza acidă prostatică (PAP)

15 - 17 ore

65

M0041Creatinkinaza (CK)

15 - 17 ore

40

M0042Creatinkinaza MB (CK-MB)

15 - 17 ore

40

M0043Alfa-hidroxibuteratdehidrogenaza (α-HBDG)

15 - 17 ore

35

M0044Gama-glutamiltransferază (GGT)

15 - 17 ore

35

M0045Glutamatdehidrogenaza (GLDH)

15 - 17 ore

40

M0046Lactatdehidrogenaza (LDH)

15 - 17 ore

35

M0047Colinesteraza (CS)

15 - 17 ore

40

Microelemente:
M0048Calciu (Ca)

15 - 17 ore

30

M0049Magneziu (Mg)

15 - 17 ore

30

M0050 Fosfor (P)

15 - 17 ore

30

M0051Cupru (Cu)

15 - 17 ore

75

M0052Clor (Cl)

15 - 17 ore

30

M0053Zinc (Zn)

15 - 17 ore

95

M0054Ionograma (К+Na)

15 - 17 ore

65

M0055Fier (FE)

15 - 17 ore

40

M0056Capacitatea totală de legare a fierului (CTLF)

15 - 17 ore

70

M0057Vitamina B12

5 zile

160