CNAM

– Compania Națională de asigurari în Medicină și CMD “Modus Vivendi” au încheiat:
Contract de acordare a asistenței medicale (de prestări serviciilor medicale) în cadrul asigurarii obligatorii de asistență medicală _ nr. 05-08/429 – pentru anul 2018
– privind acordarea a sistenței medicale calificată și de calitate – persoanelor asisgurate

Servicii medicale de înaltă performanţă pentru anul 2018 contractate de CNAM

Cod

CNAM

 Denumirea  investigaţiei
1400.1 Determinarea iodului în urină
1431 Determinarea complexelor imune circulare
1479 Determinarea  feritinei
1400.3 Determinarea C-peptidului prin metoda ELISA
1400.23

1400.23.1

Screening biochimic prenatal trimestru I si II de sarcina pentru anomalii
1447.2 Determinareaanticorpilor anti-CCP prinmetoda ELISA
1461* Determinareaanticorpilor anti-HBs Ag
1462* Determinareaanti-Hbcorsumar
1463 Determinareaanti-Hbcor IgM
1464 DeterminareaHbeAg
1465* Determinareaanticorpilor anti-Hbe Ag
1466* Determinareaanticorpilor anti-HDV sumar
1468* Determinareaanticorpiloranti-HCV
1474 СА 19-9
1475 СА 15-3
1476 СА 125
1478 СEА
1481* PSA
1590.15 DeterminareaThyreoglobulinprinmetoda ELISA
1517 Determinarea anti-TG prinmetoda ELISA
1518 Determinarea  anti-TPO prinmetoda ELISA
1550 Determinarea 17-OH progesteron
1509.1 DeterminareaanticorpiloranticardiolipiniciIg G prinmetoda ELISA
1509.2 DeterminareaanticorpiloranticardiolipiniciIg M prinmetoda ELISA
1590.72 Determinareaestriolului
1590.12 DeterminareaanticorpilorantifosfolipidelorIgMprinmetoda ELISA
1590.13 DeterminareaanticorpilorantifosfolipidelorIgGprinmetoda ELISA
 
1562 * Determinarea T3-liber  prinmetodaimunofluorescentăfermentdependentă
1563 * Determinarea T4-liber prinmetodaimunofluorescentăfermentdependentă
1526* Determinarea T3 prinmetodaimunofluorescentăfermentdependentă
1527* Determinarea T4 prinmetodaimunofluorescentăfermentdependentă
1528* Determinarea TSH prinmetodaimunofluorescentăfermentdependentă
   
1590.48 Determinarea  AFP  prinmetodachemiluminiscenţăamplificatăenzimatic
1590.49 Determinarea PSA prinmetodachemiluminiscenţăamplificatăenzimatic
1590.50 Determinarea PSA liber prinmetodachemiluminiscenţăamplificatăenzimatic
1590.52 Determinarea  Free Beta HCG  prinmetodachemiluminiscenţă

amplificatăenzimatic

1590.74 Determinarea  PAPP – A
1590.76 Determinarea  IGF – I
1590.80 Determinarea T3 prinmetodachemiluminiscenţăamplificatăenzimatic
1590.81 Determinarea T3  liber prinmetodachemiluminiscenţăamplificatăenzimatic
1590.82 Determinarea T4 prinmetodachemiluminiscenţăamplificatăenzimatic
1590.83 Determinarea T4 liber  prinmetodachemiluminiscenţăamplificatăenzimatic
1590.84 Determinarea TSH prinmetodachemiluminiscenţăamplificatăenzimatic
1590.85 Determinarea LH prinmetodachemiluminiscenţăamplificatăenzimatic
1590.86 Determinarea FSH prinmetodachemiluminiscenţăamplificatăenzimatic
1590.87 Determinareacortizoluluiprinmetodachemiluminiscenţăamplificatăenzimatic
1590.88 Determinareatestosteronuluiprinmetodachemiluminiscenţăamplificatăenzimatic
1590.89 Determinareaestradioluluiprinmetodachemiluminiscenţăamplificatăenzimatic
1590.90 Determinareaprogesteronuluiprinmetodachemiluminiscenţăamplificatăenzimatic
1590.91 Determinareaprolactineiprinmetodachemiluminiscenţăamplificatăenzimatic
1590.94 Determinarea DHEA SO4 prinmetodachemiluminiscenţăamplificatăenzimatic
1590.96 Determinarea ACTH prinmetodachemiluminiscenţăamplificatăenzimatic
1590.98 Determinareainsulineiprinmetodachemiluminiscenţăamplificatăenzimatic
 
814.11* Ecografiaficatului cu 2 D înscarăgri + Doppler
814.14* Ecografiapancreasului cu 2 D înscarăgri + Doppler
814.17* Ecografiasplinei cu 2 D înscarăgri + Doppler
814.20* Ecografiarinichilor cu 2 D înscarăgri + Doppler
814.23 Ecografiauterului cu 2 D înscarăgri + Doppler
814.26 Ecografiaovarelor cu 2 D înscarăgri + Doppler
814.29* Ecografiaveziciiurinare cu 2 D înscarăgri + Doppler
814.32* Examenulecografic al glandeitiroide cu 2 D înscarăgri + Doppler
814.35* Examenulecografic al glandeimamare cu 2 D înscarăgri + Doppler
814.38

 

Examenulecografic al prostatei (transrectal) cu sondabiplană cu 2 D înscarăgri + Doppler
814.44 Examenulecografic al scrotului cu 2 D înscarăgri + Doppler
814.47 Examenulecografic al penisului cu 2 D înscarăgri + Doppler
847* Ecocardiografia (M, 2D, Doppler, Doppler Color)