Orele de Lucru

Luni - Vineri : 08:00 - 17:00
Sâmbătă: 9:00 - 14:00

Adresa

Republica Moldova, Chișinău, Str Burebista 80

Rezultate

Rezultatul Analizelor

AUTENTIFICARE
Login: Numărul de înregistrare. Password: Ultimele 5 cifre indicate în BARcodul contractului în colțul din dreapta. Parola și numele utilizatorului sunt personale și de unică folosință. Rezultatele analizelor nu pot fi transferate altor persoane.
Login
Password
Am înțeles și sunt de acord cu termenii și condițiile indicate mai sus.

CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC„MODUS  VIVENDI”/ PACIENT

I. Argumentarea juridică

Legile Republicii Moldova: Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994; Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411 din 28.03.1995; Legea cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului nr. 263 din 27.10.2005; Legea privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011, alte legi conexe în vigoare.

 ”Condiții de acceptare și utilizare”
 1. Acceptarea

Prin accesarea şi utilizarea portalului CMD „MODUS VIVNEDI”[Rezultate pentru analize] (denumit în continuare „MODUS VIVENDI Web”) confirmaţi, că DVS sunteți de acord să respectați condițiile de utilizare prezentate mai jos (denumite în continuare ”Condițiile de acceptare și utilizare”). Pentru asigurarea impecabilă a utilizării acestora recomandămstuduierea initial și periodic ulterioară detaliată și respectarea întocmai a acestora. Aceste ”Condițiile de acceptare și utilizare”, după caz, pot fi revizuite unilateral de către CMD „MODUS VIVNEDI”, fără notificarea pacientului (utilizatorului).În cazul în care DVS nu sunteţi de acord cu ”Condițiile de acceptare și utilizare” a portalului MODUS VIVENDI Webnu folosiţi acest portal. Acceptarea condițiilor menționate reprezintă acordul DVS de voință cu privire la regulile de utilizarea acestuia și a informațiilor care sunt disponibile pe MODUS VIVENDI Web. Condițiile de acceptare și utilizare menționate stabilesc regulile obligatorii care trebuie respectate, termenii juridici şi condiţiile în care puteţi utiliza portalul „MODUS VIVENDI Web” [Rezultate pentru analize]”. Acestea sunt întemeiate și se completează integral de reglementările legale în vigoare. Accesul la MODUS VIVENDI Web, serviciile adiacente şi conţinutul MODUS VIVENDI Web sunt puse la dispoziţia DVS cu titlu gratuit cu condiţia acceptării prevederilor prezentului document în integralitatea sa, fără nici o rezervă din parteaDVS. În cazul în care nu se acceptă ”Condițiile de acceptare și utilizare” menționate, DVS nu puteți utiliza portalul MODUS VIVENDI Web, precum şi toate serviciile care sunt operate prin intermediul acestuia. Utilizarea MODUS VIVENDI Web reprezintă în mod irevocabil acceptul DVS expres a ”Condițiile de acceptare și utilizare” în integralitatea lor, inclusiv a oricăror revizuiri/modificări ce ar putea fi aduse acestora în viitor, fară a exista în acest sens o notificare prealabilă. ”Condițiile de acceptare și utilizare” pot fi modificate oricând, fără notificare, în mod unilatereal de către CMD „MODUS VIVNEDI”, modificările dobândind caracter obligatoriu cu aplicabilitate şi efect imediat pentru toți utilizatorii portalulului. Recomandăm utilizatorilor vizitarea în mod periodic a acestei pagini pentru a face cunostinţă cu conținutul la moment a ”Condițiilor de acceptare și utilizare”, în scopul de a se asigura utilizarea serviciilor oferite în cadrul MODUS VIVENDI Web.

 • Despre Portal

Portalul oferă acces la buletinele strict individualizate de analize corespondente testelor lucrate de către CMD „MODUS VIVNEDI”  și plasate pe portalulMODUS VIVENDI Web.

 1. Acces la MODUS VIVENDI Web

În funcţie de profilul DVS, trebuie să accesaţi categoria corectă pentru a vă putea conecta pe portalul MODUS VIVENDI Web.

 1. Acces Medic

Scopul MODUS VIVENDI Web este de a vă oferi acces la informaţia strict personallizată a DVS (vizualizare şi actualizare), precum şi la buletinele de rezultate ale fiecărui Pacient care apare în sistemul MODUS VIVENDI Web corelat cu parafa DVS.

 1. Acces Pacient cont individul pe bază de CNP

Scopul MODUS VIVENDI Web este de a vă oferi acces la informaţia strict individualizată (vizualizare şi actualizare), precum şi întregul istoric al buletinelor de rezultate aferente testelor efectuate din momentul creării contului. Pentru a avea accesul la acest tip de cont, este nevoie să vă înregistraţi şi să solicitaţi accesul a unui punct de recoltare CMD „MODUS VIVNEDI”.

 1. Acces Pacient cont de pe factură

Scopul MODUS VIVENDI Web este de a vă oferi acces la buletinul de analize, la prezent și în retrospectivă. Datele de acces sunt publicate pe factura aferentă plăţii testelor care apar pe buletinul de analize. Vă recomandăm să nu divulgați parola de acces a contului DVS altor persoane. Vă atragem atenția, că vă revine întreaga răspundere pentru orice prejudiciu pe care DVS sau o terță personală le-ar putea suferi ca urmare a accesării contului DVS. Pentru informaţii legate de securitate, vă rugăm să citiți menţiunile de la capitolul VII de mai jos. Este interzisă copierea, publicarea şi distribuirea informaţiei prezentate pe MODUS VIVENDI Web pentru alte scopuri decât cele având ca scop informarea utilizatorului privind istoricul său medical. Orice distribuire a informaţiei de pe MODUS VIVENDI Web de către DVS sau de către o terță persoană se face exclusiv pe răspunderea DVS. Administratorul MODUS VIVENDI Web are dreptul de a vă suspenda în orice moment, dreptul de acces în cazul în care consideră că, prin modalitatea de folosire a MODUS VIVENDI Webcontul DVS a fost accesat de terţe persoane sau în cazul în care există suspiciuni că aţi încălcat Condițiile de acceptare și utilizareCMD „MODUS VIVNEDI” are dreptul, în orice moment și în mod discreționar, să modifice portalul MODUS VIVENDI Web, sau să întrerupă, temporar sau definitiv, funcționarea acestuia, fără notificarea sau acordul DVS în prealabil, şi nu poartă răspundere faţă de DVS sau față de orice altă persoană pentru pagubele cauzate sau disconfortul creat. CMD „MODUS VIVNEDI” este unicul proprietar al MODUS VIVENDI Web.

 1. Rezultatele parţiale

În cazul în care în sistem este înregistrată solicitarea efectuării mai multor teste medicale, rezultatele acestora vor apărea pe pagina MODUS VIVENDI Webîn timp real, pe măsură ce se efectuează în laborator. La validarea finală, este posibil ca datorită corelaţiilor efectuate de medicul de laborator, anumite rezultate să se modifice.

 1. Folosirea cookie-urilor

Portalul MODUS VIVENDI Web foloseste cookie-uri, acestea fiind date stocate pe hardul utilizatorului, conţinând informaţii despre acesta. Folosirea mecanismului de tip cookie reprezintă un avantaj în folosul vizitatorilor, acesta permiţând memorarea unor opţiuni de navigare în site precum tip de filtre care se aplică la afişarea unor anumite pagini, memorarea numelui de utilizator şi a parolei pentru un acces rapid la conţinutul site-ului etc. Neacceptarea unui cookie nu înseamnă, că utilizatorului îi va fi refuzat accesul de navigare pe site, de citire a conţinutului acestuia. Cu ajutorul cookie-urilor, proprietarii de site-uri pot monitoriza şi segmenta interesele utilizatorilor faţă de anumite zone sau aplicaţii ale site-ului, fapt care le permite ulterior îmbunătăţirea experienţei de navigare, introducerea unui conţinut relevant pentru utilizator, etc. Fiind de acord cu prezentul document „Termeni şi condiţii”, utilizatorii îşi asumă în totalitate eventualele riscuri.

VII. Securitatea datelor

Responsabilitatea în ceea ce priveşte păstrarea confidenţialităţii asupra numelui DVS de utilizator și a parolei DVS de acces, precum și cu privire la informațiile DVS medicale disponibile pe MODUS VIVENDI Web vă apartine în exclusivitate. Vă atenţionăm asupra faptului că doar DVS sunteți răspunzători în situaţia în care utilizarea contului DVS se face de către o terță persoană, indiferent dacă există sau nu acordul DVS pentru această utilizare. Sunteți obligați să informați administratorului CMD „MODUS VIVNEDI”, ori de câte ori constataţi, că a apărut o utilizare neautorizată a contului DVS. Totodată, aveţi obligația de a folosi butonul de ieşire din contul DVS în momentul în care doriţi să părăsiţi MODUS VIVENDI WebCMD „MODUS VIVNEDI” în calitate de proprietar al MODUS VIVENDI Web a luat toate măsurile de siguranţă rezonabile astfel încât informaţiile prezentate pe MODUS VIVENDI Web să rămână confidenţiale. MODUS VIVENDI Web nu îşi asumă răspunderea pentru securitatea informaţiilor neexistând mijloace tehnice prin care să poată fi garantată imposibilitatea „spargerii” unui portal.

VIII. Drepturile persoanelor vizate

În temeiulprevederilor actelor normative mențioinate la Capitolul – Argumentarea juridică, DVS aveţi dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul de intervenţie asupra datelor (în sensul rectificării şi/sau actualizării), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei în cazul în care vă consideraţi prejudiciat într-un drept al DVS. De asemenea, vă avizăm, că aveţi dreptul să vă opuneţi în orice moment şi cu titlu gratuit oricărei prelucrări a datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea acestor date. Prin crearea contului pe MODUS VIVENDI Web sunteţi de acord cu faptul, că CMD „MODUS VIVNEDI”are dreptul sa prelucreze datele DVS cu caracter personal ce sunt furnizate de dumnevoastră către CMD „MODUS VIVNEDI” sau create ca urmare a utilizării de către DVS a serviciilor medicale furnizate de CMD „MODUS VIVNEDI”.

 1. Responsabilităţile utilizatorului

Odată cu acceptarea Condițiilor de acceptare și utilizare vă informăm pe de o parte ca aţi luat la cunoştinţă şi, pe de alta parte, că sunteţi în totalitate de acord, că CMD „MODUS VIVNEDI” nu este şi nu va fi răspunzătoare pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale ce ar putea rezulta din:

 1. a) utilizarea sau imposibilitatea utilizării serviciilor MODUS VIVENDI Web;
 2. b) pierderea datelor de acces din motive ce vă sunt imputabile dumneavoastră (nume de utilizator și parolă);
 3. c) orice declaraţii sau acţiuni făcute de terţe persoane în legătură cu serviciile MODUS VIVENDI Web;
 4. d) ştergerea tuturor sau doar a unor date personale de pe MODUS VIVENDI Web;
 5. e) stabilirea de diagnostice sau de tratamente fie de către dumneavoastră fie de către un medic
 6. f) orice altă problemă legată de serviciile şi informaţiile prezentate prin MODUS VIVENDI Web.

Contul DVS de pe MODUS VIVENDI Web se închide în baza unei informări formulate în scris către CMD „MODUS VIVNEDI”. În cazul în care intervine o asemenea situație, orice acces la sistem vă fi blocat definitiv, urmând ca despre acest incident intervenit clientul să fie informat prin e-mail. În cazul în care intervine una dintre următoarele situaţii: pierderea parolei, blocarea accesului sau renunţarea la accesul în sistem, Clientul are dreptul ca prin operaţiunea de re-înregistrare la orice punct de recoltare a CMD „MODUS VIVNEDI” să îşi reactiveze accesul.

 1. Generalităţi

În condiţiile în care prin modalităţile procedurale recunoscute una sau mai multe clauze din Condițiile de acceptare și utilizare sus menționate este/sunt anulată/anulate sau declarată(e) nulă(e) de o instanţă judecătorească competentă, efectele acestei nulităţi nu va afecta în niciun caz valabilitatea celorlalte prevederi care, fiind conforme cu reglementările legale, vor rămâne pe deplin aplicabile în viitor. Acordul privind Condițiile de acceptare și utilizare menționate mai sus, reprezintă unica convenție ce se incheie între DVS şi CMD „MODUS VIVNEDI” în legătură cu acţiunile de utilizarea MODUS VIVENDI Web și accesare a informațiilor disponibile pe acesta, prevalând oricărui acord anterior în această privință. CMD „MODUS VIVNEDI” este singura îndreptăţită să modifice condiţiile, fără a transmite nici o notificare şi fără a avea nevoie să solicite în prealabil acceptul DVS. Orice modificare a condiţiilor este imediat implementată în portal şi vă dă dreptul ca prin simpla accesare a paginii să aflaţi cea mai recentă versiune a acestor condiţii.

Citește mai mult

Atenție!

Din cauza situației excepționale cu privire la COVID-19, Centrul Medical de Diagnostic "Modus Vivendi" activează într-un regim special de muncă. Pentru detalii și programări, vă rugăm să ne telefonați la
(+373) 22 55-61-65.
Vă mulțumim!

Programează-te online

Vă rugăm să folosiți acest formular pentru a vă face o programare în centrul nostru. Toate câmpurile sunt obligatorii de a fi completate. Programările se pot efectua și telefonic la numărul (+373) 22 55-61-65. Datele cu caracter personal sunt confidențiale și se procesează cu consimțământul DVS exclusiv în scopul efectuării programărilor online.